Umów się na doradztwo
z naszym specjalistą

O ochronie głowy i przepisach prawa

O ochronie głowy i przepisach prawa

Znacie zapewne setki dowcipów z serii przychodzi baba do lekarza, tym razem jednak nie będzie to baba i nie będzie to lekarz.  A więc, przychodzi suwnicowy do przełożonego i mówi „Szefie, lekarz zabronił pracy w kasku. Napiszę oświadczenie, że pracuję bez kasku na własną odpowiedzialność i jakby mi się coś stało, to szef nie będzie miał problemów”.  Jak powinien zareagować przełożony?

Przypomnijmy obowiązujące przepisy. Po pierwsze pracownik bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku nie powinien być dopuszczony do pracy. Po drugie, kodeks pracy zabrania pracodawcy dopuszczenia do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla jego stanowiska pracy. Po trzecie, pracodawca musi nieodpłatnie dostarczyć każdemu pracownikowi środki ochrony indywidualnej. I wreszcie po czwarte, niedostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, albo dostarczenie środków bez odpowiednich atestów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, nie mówiąc o odpowiedzialności karnej, gdyby doszło do wypadku.

Jak powinien zareagować przełożony? Po pierwsze sprawdzić, czy orzeczenie wydał lekarz medycyny pracy, jeżeli nie to skierować pracownika do właściwego lekarza. Po drugie, może odwołać się od tego orzeczenia do wojewódzkiego ośrodka pracy z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Pracownik ma obowiązek poddać się takiemu badaniu. Po trzecie, jeżeli jest taka możliwość przenieść pracownika na inne stanowisko pracy wypowiadając dotychczasowe warunki płacy i pracy. Po czwarte, jeżeli nie ma możliwości opisanych w punkcie trzecim, wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę. Każda inna reakcja naraża pracodawcę na odpowiedzialność karną.

Na zakończenie uwaga. Pisałem o kasku, ale problem dotyczy wielu innych środków ochrony indywidualnej, najczęściej butów z noskiem. Pamiętajcie, przepisy są bezwzględne i dotyczą wszystkich środków ochrony indywidualnej, a odpowiedzialność za niedostarczenie butów z noskiem jest taka sama jak w przypadku niedostarczenia kasku.

Masz problem z zastosowaniem przepisów bhp – zadzwoń pomożemy.    Bezpiecznego tygodnia pracy.

 

Comments are closed.

Top